SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

Son dakika haberi! 

Piyasaların yakından takip etmiş olduğu faiz sonucu açıklandı.

Merkez Bankası mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında siyaset faizini yüzde 8,50’de bıraktı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, siyaset faizinin yüzde 8,50’de durağan(durgun) bırakılmasını bekliyordu.

ŞUBATTAN SONRA FAİZE DOKUNMADI

Merkez Bankası, depremin peşinden şubat ayında faizde 50 baz puan indirime gitmişti. Mart ve nisan aylarındaki faiz kararlarında ise siyaset faizi oranı değiştirilmemişti.

KARAR METNİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun karar metninde şu ifadeler yer aldı: 

“Yakın dönemde tutumsal faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha pozitif seviyelerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da tesiri ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmekte, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik özellikte çözüm araçları yardımıyla temel besin başta olmak suretiyle bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının negatif tesirleri azaltılmış olsa da internasyonal ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve internasyonal finansal piyasalar üstündeki tesirleri yakından izlenmektedir. Ülkeler içinde farklılaşan tutumsal görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle beraber, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.

“DEPREM BÖLGESİNDE FAALİYETLER HIZLI TOPARLANIYOR”

Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış öğrenci kıyasla daha canlı olduğuna ve gelişme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler zelzele bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden süratli toparlandığını göstermekte, orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üstünde kalıcı bir etkide bulunmayacağı belirginleşmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin oranı yüksek seyrederken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan kuvvetli katkısı senenin tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebinde devam eden artış, enerji fiyatlarındaki yüksek düzey ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf tutumsal etkinlik cari denge üstündeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için ehemmiyet arz etmektedir. Kredilerin gelişme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde tutumsal etkinlik ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği suretiyle, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak suretiyle tüm siyaset vasıta setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanmış olan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve lüzumlu dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir.

“ENFLASYON SEVİYESİNDE İYİLEŞME DEVAM EDİYOR”

Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler devam etmekle beraber, depremin yol açmış olduğu arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üstündeki tesirleri yakından izlenmektedir. Endüstri üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması zelzele sonrasında daha da mühim hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, siyaset faizinin durağan(durgun) tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası lüzumlu toparlanmayı desteklemek için kafi olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki tesirleri yakından takip edilmektedir.

“LİRALAŞMA STRATEJİSİ TÜM UNSURLARLA UYGULANACAK”

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir halde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi kanalıyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı pozitif etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sıhhatli ve sürdürülebilir bir halde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”