Son dakika: Kritik teklif kabul edildi! Uymayanlara ceza kesilecek… Motorlu araç ticareti yapanları yakından ilgilendiriyor

Son dakika haberi… AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifle, motorlu vasıta ticareti meydana getiren mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla güvence yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara hususi usulsüzlük cezası kesilecek.

UYMAYANLARA CEZA YOLDA

Gömü ve Maliye Bakanlığına, motorlu vasıta ticareti meydana getiren mükelleflerden; doğacak vergilerin öğrenim güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar güvence alma, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme mevzusunda yetki veriliyor.

Güvence verme zorunluluğu getirilen motorlu vasıta ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bundan önceki hesap dönemine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında hususi usulsüzlük cezası kesilecek.

SAC

KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDENMESİ HALİNDE, İŞLEMLER KESİNLEŞMİŞ KABUL EDİLECEK

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak oluşturulan davalarda idarenin devamlı muhatap olması ve aynı taşınmaz için mükerrer ödeme yapmak zorunda kalması sebebiyle bir düzenleme yapılıyor.

Buna bakılırsa kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dahil noksan yada hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek. Bu yargı, tebliği dahil noksan yada hatalı kamulaştırma işlemleri olmasına karşın yönetim adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

GS

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen karşılık, vekalet tutarı ve yargılama giderlerinin ödenmesi için, icra takibine gidilmeden ilkin davacı banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek. İdare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme meydana getirecek.

İcranın geri bırakılması talep edilirse idarenin güvence gösterme zorunluluğu olmayacak.

Oluşturulan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler idarelerce yapılacak.

DAVALARDA HÜKMEDİLEN TAZMİNAT İÇİN İDARELERİN BÜTÇELERİNDE ÖZEL PAY AYRILACAK

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış yada kamulaştırması asla yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 evveliyatına kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yada kaynaklara malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması yada hukuki el atılması sebebiyle oluşturulan davalarda hükmedilen karşılık ve tazminat ödemelerinde kullanılmak suretiyle, gereksinim olması halinde davalı idarelerin bütçelerinde hususi bir hisse ayrılacak.

Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde ana para giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve il hususi idareleri ile bağlı idareleri için son olarak kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, öteki idareler için son olarak kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının minimum yüzde üçü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde, ödemeler, taksitlerle gerçekleştirilecek. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihsiz olay! Evinin önünde düşünce...Talihsiz vaka! Evinin önünde fikir…
Dünya nefesini tuttu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları...Dünya nefesini tuttu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları…
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak olduİngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu