UMKE nedir, katılım nasıl sağlanır? UMKE gönüllüsü olmak için yapılması gerekenler – Son Dakika Türkiye HaberleriUMKE’ye giriş esnasında bireysel müracaat esastır. UMKE mensubu; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi vazife tanımları kapsamındaki asli işlerini icra eden istekli sıhhat mensubu arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve etkinlik programına gore yıl içinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı vakalara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık yada valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Genel Müdürlüğümüz web sayfası; acilafet.saglik.gov.tr / Acil Sıhhat Otomasyon Sistemi (ASOS) üstünden ön müracaat şeklinde yapılmaktadır.

UMKE nedir, katılım nasıl sağlanır? UMKE gönüllüsü olmak için yapılması gerekenler - 1UMKE’YE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

a) UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe müracaat yapar. Her personel için UMKE Çalışanı kayıt formu doldurulur.

b) Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla beraber UMKE mensubu olarak kabul edildikten sonrasında verilen tüm vazife ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

UMKE nedir, katılım nasıl sağlanır? UMKE gönüllüsü olmak için yapılması gerekenler - 2UMKE’NİN GÖREVLERİ

a) Afet yada olağandışı durumlarda aldıkları hususi eğitim ve donanımla, kazazedelere vaka yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

b) Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak suretiyle ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

c) Afetler ve olağan dışı durumlarda öteki sıhhat ekiplerinin sunmuş olduğu tıbbi yardımların kafi olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde gereksinim duyulan sıhhat hizmetlerine destek vermek,

d) Vaka yerinde sıhhat hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, iletişim ve kayıt yapmak,

e) Afet birimi ve öteki bölgeler ile lüzumlu iletişimi ve informasyon akışını sağlamak,

f) Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kurum ve kişilerle ortaklaşa iş yapmak,

g) Lüzumlu hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sıhhat hizmetlerinde vazife almak.

ADANA’DA YIKIM DRONE’LA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ